Author Archives: Nattanant

เก็บตกกิจกรรมวันแม่

motherday-65

15 สิงหาคม 2565  ทาง ลอนดอนเซ็นเตอร์ ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้ เราได้แบ่งของรางวัล ทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศอันดับ1 2.รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม 3.รางวัลชมเชย ส่วนทาง ลอนดอนเซ็นเตอร์ จะจัดกิจกรรมอะไรต่อไปนั้น รอติดตามทางเพจได้เลยนะคะ ———————————————– สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ 📞Hotline : 090-908-5986 02-591-1288 , 02-591-1289 👉Line : @londoncentre พร้อมให้คำปรึกษาทุกคนค่ะ 🥰 ———— 🌐📕 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ลอนดอน เซ็นเตอร์ ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน วันนี้….คลาสเรียน…ออนไซต์ทุกคลาส

In-class-room

30 กรกฎาคม 2565 น้องๆ น่ารัก ตั้งใจเรียนกันดีเลยค่ะ🥰 คุณครูทุกท่าน และพี่ๆ แอดมิน เป็นกำลังใจให้นะคะ ———— ✅ สอนโดยครูเจ้าของภาษา  อังกฤษ อเมริกัน แคนนาเดียน ✅ กล้าพูด กล้าสื่อสาร มั่นใจมากขึ้น  ✅ พัฒนาต่อยอด ใช้ได้จริง ———— ———— สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่  📞Hotline : 090-908-5986 02-591-1288 , 02-591-1289 👉Line : @londoncentre  พร้อมให้คำปรึกษาทุกคนค่ะ 🥰 ———— 🌐📕 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ลอนดอน เซ็นเตอร์ ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

วันเข้าพรรษา

Buddhist-Lent

15 กรกฎาคม 2565 ความเป็นมาของวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่สำคัญวันหนึ่งของประเทศไทย โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน ซึ่งวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) พุทธศาสนิกชนชาวไทย รวมถึงพระมหากษัตริย์และบุคคลทั่วไปได้สืบทอดประเพณีการปฏิบัติและการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัย สาเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้จำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น ก็เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักจากการจาริกเผยแผ่ศาสนายังสถานที่ต่างๆ ที่จะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาจำพรรษตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาส หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ นับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วยเอง อีกทั้งในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลตลอด 3 เดือนนั้น พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้บำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และนับเป็นโอกาสพิเศษที่มากกว่าวันสำคัญอื่นๆ โดยในวันเริ่มต้นพรรษานี้ จะมีการถวายหลอดไฟ หรือเทียนเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา

Asanha-Bucha-Day

15 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ความสำคัญวันอาสาฬหบูชา อาสาฬห หมายถึง เดือน 8 ทางจันทรคติ ดังนั้นคำว่า “อาสาฬหบูชา” จึงหมายถึง การบูชาในเดือน 8 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธ 3 ประการคือ เป็นวันที่มีการประกาศศาสนาเป็นครั้งแรก มีการแสดงพระปฐมเทศนา หรือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้ เป็นวันที่เกิดประรัตนไตรครบ 3 องค์ คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตน และพระสังฆรัตนะ เป็นวันที่พระโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากฟังปฐมเทศนาจบ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถือเป็น เทศนากัณฑ์แรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ โดยมี 5 ท่านคือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะและอัสสชิ เป็นนักบวชที่ออกบวช เพื่อติดตามปรนนิบัติพระพุทธเจ้า ในวันขึ้น

Final Call 7 วันสุดท้ายเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ในราคาที่ดีที่สุด

Final-Call-7

23 มิถุนายน 2565 ลดทันที 20% ‼️ สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเปิดคอร์ส”Online” ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565 เรียนสดผ่าน Zoom ไม่ได้นั่งดูเทป 💎คอร์ส Online Phonics 💎คอร์ส Online Conversation สำหรับระดับประถม 💎คอร์ส Online Conversation วัยนักศึกษาและวัยทำงาน ———— สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ 📞Hotline : 090-908-5986 พร้อมให้คำปรึกษาทุกคนค่ะ 🥰

วันสิ่งแวดล้อมโลก

environment-day

5 มิถุนายน 2565 เป็นวันที่ได้รับการประกาศจากองค์การสหประชาชาติ ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี สืบเนื่องมาจากโลกของเราเกิดวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและรู้ทันเหตุการณ์ Today is World Environment Day. It is a United Nations-designated day that occurs every year on June 5th in response to our planet’s terrible environmental catastrophe. For the purpose of collaboration and event awareness

“ห้องน้ำ” ภาษาอังกฤษ ต้องใช้คำไหนกันแน่??

toilet

8 พฤษภาคม 2565 เรียนสั้น วันเสาร์ by ลอนดอนเซ็นเตอร์ขอนำเสนอ“ห้องน้ำ” ภาษาอังกฤษ ต้องใช้คำไหนกันแน่?? Toilet” ซึ่งเป็นศัพท์ British Englishซึ่งแปลว่าห้องน้ำ หรือห้องสุขา ****แต่ถ้าไปใช้ในอเมริกาจะเป็นคำที่ถือว่าไม่ค่อยสุภาพแปลเป็นไทยว่า “ส้วม”  คนอเมริกันจึงมักใช้คำว่า “Restroom”ซึ่งก็ตรงกับภาษาไทยคือ“ห้องสุขา” หรือ “ห้องน้ำ” ค่ะ————สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่Hotline : 090-908-598602-591-1288 , 02-591-1289Line : @londoncentreพร้อมให้คำปรึกษาทุกคนค่ะ ———— โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ลอนดอน เซ็นเตอร์ ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

💥 คลิปตัวอย่างการสอน Family and Friends ระดับชั้นประถม แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม 💥

Clip-Ex. Family-and-Friends

9 กุมภาพันธ์ 2565  🤩เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก เพื่อการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง เป็นพื้นฐานที่เด็ก ๆ ควรได้รับเป็นอันดับแรก ไปพร้อม ๆ กับการฟังที่ควรได้รับเป็นประจำ ถึงจะส่งผลให้เกิดความเคยชินและถูกนำไปใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ  . ซึ่งทางลอนดอนเซ็นเตอร์ ได้มีการเปิดสอน  Family and Friends  มาตลอด ด้วยหลักสูตรและวิธีการสอนของ Teacher จากประสบการณ์ เข้าใจเด็ก เทคนิคการสอน ที่ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและถอดรหัสเสียงออกมาได้ สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่  📞  02-591-1288 , 02-591-1289 👉Line : @londoncentre  พร้อมให้คำปรึกษาทุกคนค่ะ 🥰 Website https://londonenglish.net/YoutubeChannel  https://www.youtube.com/channel/UCcvsVE1GkqDZZFXILQLNULgInstragram  https://www.instagram.com/london_english59/Tiktok  https://www.tiktok.com/@london_centre1?lang=en 

Clip ตัวอย่างการสอนคลาส PHONICS แบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม

phonics-class-clip

8 กุมภาพันธ์ 2565  London Centre เปิด สอน Phonics ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงแอดวานซ์ (เน้นการสนทนาเพื่อให้สื่อสารได้จริงๆ ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกและมีความมั่นใจในการสื่อสาร) – ผู้เรียน    สามารถเลือกเรียนได้ ไม่ว่าจะเรียนสดที่โรงเรียน หรือ เรียนออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM   ผู้เรียน   สามารถเลือกเรียน แบบเดี่ยว-จับคู่มาเรียน หรือแบบกลุ่มได้ สอนโดยครูเจ้าของภาษา  อังกฤษ อเมริกัน แคนนาเดียน เรากล้ารับรอง ว่าภาษาอังกฤษของคุณจะดีขึ้นภายใน 60 ชม. !!! กล้าพูด กล้าสื่อสาร มั่นใจมากขึ้น  พัฒนาต่อยอด ใช้ได้จริง ทุกคนจะสนุกในคลาสเรียน  ภาษาอังกฤษจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป… สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่    02-591-1288 , 02-591-1289 Line : @londoncentre  พร้อมให้คำปรึกษาทุกคนค่ะ  Website https://londonenglish.net/ YoutubeChannel  https://www.youtube.com/channel/UCcvsVE1GkqDZZFXILQLNULg Instragram https://www.instagram.com/london_english59/ Tiktok