LONDON CENTRE แตกต่างอย่างไร

  1. นำทีมสอนโดยคุณครูเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์
  2. เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้าสายสีม่วงห่างจากสถานีแยกนนทบุรี 1 เพียง 5 นาที
  3. มีกิจกรรมทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของนักเรียน เช่น การแข่งขันการพูด ทัศนศึกษานอกสถานที่เพื่อพบสถานการณ์จริงกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
  4. มีการติดตามผลการเรียนของนักเรียน วิเคราะห์พัฒนาการของนักเรียน เพื่อให้แก้ไข ปัญหาข้อบกพร่องของนักเรียนได้อย่างตรงจุด
  5. หลักสูตรได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการและ Oxford University จึงมั่นใจได้ว่านักเรียนจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นมาตรฐานจากทางโรงเรียน

ฟรี ค่าแรกเข้าและทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ มูลค่ากว่า 1,000 บาท