Guarantee TOEIC 600+ TOEFL 80+ IELTS 6.5+

teacher-Richard

TOEIC TOEFL IELTS

“สวัสดีครับ ผม Teacher Richard Sim เป็นชาวอังกฤษ จบการศึกษาระดับปริญญาโท บริหารธุรกิจ  (1st  in class)  ปัจจุบันผมสอนภาษาอังกฤษ ที่โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษลอนดอน เซ็นเตอร์ นนทบุรี มีประสบการณ์การสอน IELTS , TOEFL และ TOEIC มากกว่า 8 ปี  
 
IELTS หลักสูตรนี้ที่ผมสอนมักจะทำให้ผมมีรอยยิ้มอยู่เสมอเมื่อนักเรียนได้ส่งผลการสอบมาให้ผม คะแนนที่โชว์อยู่ตรงหน้าผมเป็นคะแนนที่สูงมาก ผมให้ความรู้ทั้งหมดจากประสบการณ์ของผมกับนักเรียน และนี่เป็นสิ่งที่ผมซึ่งเป็นครูตั้งใจมอบให้นักเรียนของผมทุกคน ผมเลือกใช้ตำราของ Cambridge University ซึ่งเป็นตำราที่ดีเล่มหนึ่งสำหรับการเตรียมตัวสอบ IELTS , TOEFL และ TOEIC เพื่อให้นักเรียนได้รับคะแนนตามที่คาดหวัง 
 
การเรียนการสอนผมให้ความสำคัญกับนักเรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน นักเรียนทุกคนของผมสามารถติดต่อสอบถามเนื้อหาการเรียนที่ยังไม่เข้าใจกับผมผ่านทาง email หรือทาง line official ของทางโรงเรียน เพื่อให้เข้าใจได้มากยิ่งขึ้นตลอดเวลา  

 

ผมการันตี!!!

 

คะแนนสอบ IELTS 6.5+

 

คะแนนสอบ TOEFL 80+

 

คะแนนสอบ TOEIC 600+

 
นักเรียนสามารถเรียนกับผมได้ที่โรงเรียนและผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทั่วประเทศ
 
และผมจะดูแลนักเรียนทุกคนอย่างดี กับคอร์สเรียน IELTS  TOEFL TOEIC ของโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษลอนดอนเซ็นเตอร์”
 
 
 

 

teacher-Richard-TOEIC
teacher-Richard-TOEFL
teacher-Richard-IELTS