วันลอยกระทง

วันลอยกระทง

19 พฤศจิกายน 2564

วันลอยกระทงของทุกปีตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย ซึ่งลอยกระทงปี 2564 ตรงกับวันที่ 19 พฤศจิกายน ถือเป็นวันสักการะรอยพระพุทธบาทและขอขมาต่อพระแม่คงคา

รู้หรือไม่ วันลอยกระทงเป็นประเพณีโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหง ประเพณีลอยกระทง เชื่อกันว่าเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยในยุคของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนางนพมาศ หรือ ท้าวศรีจุฬาลักษณ์ พระสนมเอกของพระร่วง เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นเป็นคนแรก ซึ่งแต่เดิมประเพณีลอยกระทงถูกเรียกว่า ประเพณีจองเปรียง หรือ การลอยพระประทีป ซึ่งจากหลักฐานของศิลาจารึกพบว่า ประเพณีนี้จะมีการเผาเทียนเล่นไฟ ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ที่สุดสมัยกรุงสุโขทัย
เมื่อสมเด็จพระร่วงได้เสด็จฯ ทางชลมารคและทอดพระเนตรเห็นกระทงของนางนพมาศก็ทรงพอพระทัยเป็นอย่างมาก จึงโปรดให้จัดประเพณีลอยกระทงขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยใช้กระทงดอกบัวแทนโคมลอย และทรงมีพระราชดำรัสว่า “ตั้งแต่นี้สืบไปเบื้องหน้า โดยลำดับกษัตริย์ในสยามประเทศถึงกาลกำหนดนักขัตฤกษ์วันเพ็ญเดือน 12 ให้ทำโคมลอยเป็นรูปดอกบัว อุทิศสักการบูชาพระพุทธบาทนัมมทานทีตราบเท่ากัลปาวสาน” ทำให้ตั้งแต่นั้นมาประเพณีลอยกระทงจึงได้ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นการลอยกระทงดอกบัว
ประเพณีลอยกระทงสืบต่อกันเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1-3 โดยพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนขุนนางได้มีการประดิษฐ์กระทงขนาดใหญ่เพื่อประกวดแข่งกัน ซึ่งต้องใช้แรงคนและเงินจำนานมาก จนกระทั่งมาถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระองค์ทรงเห็นว่าสิ้นเปลือง จึงโปรดให้ยกเลิกการประดิษฐ์กระทงขนาดใหญ่แข่งขันกัน และโปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์ทำเรือลอยประทีปถวายองค์ละลำแทนกระทงใหญ่ และเรียกชื่อว่าเรือลอยประทีป

ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 ได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีนี้ขึ้นมาอีกครั้ง จนมาถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ทรงกระทำเป็นการส่วนพระองค์ตามพระองค์….

…………………………………..
📞  02-591-1288 , 02-591-1289
👉Line : @londoncentre
Website
https://londonenglish.net/
YoutubeChannel https://www.youtube.com/channel/UCcvsVE1GkqDZZFXILQLNULg
Instragram
https://www.instagram.com/london_english59/
Tiktok
https://www.tiktok.com/@london_centre1?lang=en