Category Archives: กิจกรรม

เก็บตกกิจกรรมวันแม่

motherday-65

15 สิงหาคม 2565  ทาง ลอนดอนเซ็นเตอร์ ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกิจกรรมด้วยค่ะ ซึ่งกิจกรรมนี้ เราได้แบ่งของรางวัล ทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังนี้ 1.รางวัลชนะเลิศอันดับ1 2.รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม 3.รางวัลชมเชย ส่วนทาง ลอนดอนเซ็นเตอร์ จะจัดกิจกรรมอะไรต่อไปนั้น รอติดตามทางเพจได้เลยนะคะ ———————————————– สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ 📞Hotline : 090-908-5986 02-591-1288 , 02-591-1289 👉Line : @londoncentre พร้อมให้คำปรึกษาทุกคนค่ะ 🥰 ———— 🌐📕 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ลอนดอน เซ็นเตอร์ ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

บรรยากาศการเรียนที่สนุกสนาน วันนี้….คลาสเรียน…ออนไซต์ทุกคลาส

In-class-room

30 กรกฎาคม 2565 น้องๆ น่ารัก ตั้งใจเรียนกันดีเลยค่ะ🥰 คุณครูทุกท่าน และพี่ๆ แอดมิน เป็นกำลังใจให้นะคะ ———— ✅ สอนโดยครูเจ้าของภาษา  อังกฤษ อเมริกัน แคนนาเดียน ✅ กล้าพูด กล้าสื่อสาร มั่นใจมากขึ้น  ✅ พัฒนาต่อยอด ใช้ได้จริง ———— ———— สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่  📞Hotline : 090-908-5986 02-591-1288 , 02-591-1289 👉Line : @londoncentre  พร้อมให้คำปรึกษาทุกคนค่ะ 🥰 ———— 🌐📕 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ ลอนดอน เซ็นเตอร์ ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการ

วันเข้าพรรษา

Buddhist-Lent

15 กรกฎาคม 2565 ความเป็นมาของวันเข้าพรรษาวันเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8) หรือเทศกาลเข้าพรรษา (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ถือว่าเป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธที่สำคัญวันหนึ่งของประเทศไทย โดยมีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน ซึ่งวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ต่อเนื่องมาจากวันอาสาฬหบูชา (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8) พุทธศาสนิกชนชาวไทย รวมถึงพระมหากษัตริย์และบุคคลทั่วไปได้สืบทอดประเพณีการปฏิบัติและการทำบุญในวันเข้าพรรษามาช้านานตั้งแต่สมัยสุโขทัย สาเหตุที่พระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้จำพรรษาอยู่ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่งตลอดระยะเวลา 3 เดือนแก่พระสงฆ์นั้น ก็เพื่อให้พระสงฆ์ได้หยุดพักจากการจาริกเผยแผ่ศาสนายังสถานที่ต่างๆ ที่จะเป็นไปด้วยความยากลำบากในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลาจำพรรษตลอด 3 เดือนนั้น เป็นช่วงเวลาและโอกาสสำคัญในรอบปีที่พระสงฆ์จะได้มาอยู่จำพรรษารวมกันภายในอาวาส หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเพื่อศึกษาพระธรรมวินัยจากพระสงฆ์ที่ทรงความรู้ นับว่าเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ด้วยเอง อีกทั้งในวันเข้าพรรษาและช่วงฤดูพรรษากาลตลอด 3 เดือนนั้น พุทธศาสนิกชนชาวไทยถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้บำเพ็ญกุศลด้วยการเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา และนับเป็นโอกาสพิเศษที่มากกว่าวันสำคัญอื่นๆ โดยในวันเริ่มต้นพรรษานี้ จะมีการถวายหลอดไฟ หรือเทียนเข้าพรรษา

วันอาสาฬหบูชา

Asanha-Bucha-Day

15 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา เป็นวันหยุดราชการไทย หนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ความสำคัญวันอาสาฬหบูชา อาสาฬห หมายถึง เดือน 8 ทางจันทรคติ ดังนั้นคำว่า “อาสาฬหบูชา” จึงหมายถึง การบูชาในเดือน 8 เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธ 3 ประการคือ เป็นวันที่มีการประกาศศาสนาเป็นครั้งแรก มีการแสดงพระปฐมเทศนา หรือ ธรรมจักกัปปวัตนสูตร ซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงตรัสรู้ เป็นวันที่เกิดประรัตนไตรครบ 3 องค์ คือพระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตน และพระสังฆรัตนะ เป็นวันที่พระโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากฟังปฐมเทศนาจบ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ถือเป็น เทศนากัณฑ์แรกที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาแก่ปัญจวัคคีย์ โดยมี 5 ท่านคือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ มหานามะและอัสสชิ เป็นนักบวชที่ออกบวช เพื่อติดตามปรนนิบัติพระพุทธเจ้า ในวันขึ้น

London Centre มีการเทสวัดระดับนักเรียนทุกคนหลังเรียน

test-level

28 มกราคม 2565|หลังเรียนจบเรามีการเทสวัดระดับ London Centre ไม่เพียงแต่สอนเท่านั้น แต่ทางเรายังมีการวัดระดับนักเรี่ยนทุกคน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาพวีดีโอนี้  – เป็นการทดสอบนักเรียน ระดับประถมต้น  เพื่อดูพัฒนาการทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และคำศัพท์ และจะนำจุดอ่อนด้านต่างๆ  ไปปรับปรุงและพัฒนาด้านการเรียนการสอนต่อไป สิ่งที่สำคัญที่สุด ทุก ๆ คนจะต้องสื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติ – 💥อยากเก่งภาษาอังกฤษมาทางนี้  เพราะ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษลอนดอน เซ็นเตอร์ ทางโรงเรียน กล้ารับประกัน ภาษาอังกฤษของคุณ จะดีขึ้นใน 60 ชั้วโมง เพราะคลาสของเราสอนโดยครู เจ้าของภาษา แถมมีให้เลือกเรียน ไม่ว่าจะเรียนแบบ On-site หรือ เรียนแบบ On-line คุณสามารถเลือก เรียนแบบเดี่ยวหรือเรียนแบบกลุ่มได้ 💥กล้าพูด กล้าสื่อสาร มั่นใจมากขึ้น  💥พัฒนาต่อยอด ใช้ได้จริง 💥ทุกคนจะสนุกในคลาสเรียน  ภาษาอังกฤษจะไม่น่าเบื่ออีกต่อไป… สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่  📞  02-591-1288 , 02-591-1289

โครงการ Reading Club International

reading

23 มกราคม 2565 ลอนดอนเซ็นเตอร์  มีโครงการพาน้องอ่าน สำหรับๆน้องๆที่ยังอ่านไม่คล่อง โดยทาง ลอนดอนเซ็นเตอร์ จะมีครูประจำชั้นที่สอนน้องๆโดยตรง โดยทางน้องๆ สามารถส่งรายชื่อมาให้ทางเจ้าหน้าที่ของเรา คัดแยกน้องที่ยังอ่านไม่คล่อง ให้ฝึกอ่านในตอนเย็นวันอังคารและวันพุธ เวลา 16.30-17.30 หรือ บางคนที่มาเรียนที่โรงเรียนแล้ว ให้ฝึกการอ่านต่ออีก 1 ช.ม – โครงการ Reading Club  จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนของ ลอนดอนเซ็นเตอร์ทุกคนที่มาเรียนแล้วจะต้องอ่านได้ และออกเสียงได้อย่างถูกต้อง สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่  📞  02-591-1288 , 02-591-1289 👉Line : @londoncentre  พร้อมให้คำปรึกษาทุกคนค่ะ 🥰 Website YoutubeChannel https://www.youtube.com/channel/UCcvsVE1GkqDZZFXILQLNULg Instragram Tiktok #ภาษาอังกฤษออนไลน์ #เรียนภาษาอังกฤษ #คอร์สเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ #ครูต่างชาติ #เรียนออนไลน์ #สถาบันกวดวิชา #Londoncentre #Online #ฺgrammar #conversation #Phonics #TOEFL #IELTS

T.Tobias Baem Present Phonics Class (ก่อนสอน ผ่าน Zoom)

T.Tobias-Baem-Present-Phonics-Class

19 มกราคม 2565  🤩เริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก เพื่อการอ่านออกเสียงที่ถูกต้อง เป็นพื้นฐานที่เด็ก ๆ ควรได้รับเป็นอันดับแรก ไปพร้อม ๆ กับการฟังที่ควรได้รับเป็นประจำ ถึงจะส่งผลให้เกิดความเคยชินและถูกนำไปใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติ  . จะเรียนกลุ่ม เรียนเดี่ยว หรือจับคู่กับเพื่อน  สามารถเก่งได้ทั้งน้านนนน การเรียนโฟนิค เป็นก้าวแรกของการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆ จะทำให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น . ซึ่งทางลอนดอนเซ็นเตอร์ ลอนดอน เซ็นเตอร์เปิดสอนหลักสูตรโฟนิค รับตั้งแต่วัย 3 ขวบ-12 ขวบ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้    สอนโดยครูเจ้าของภาษาทุกๆ คลาส 📞  02-591-1288 , 02-591-1289 👉Line : @londoncentre  พร้อมให้คำปรึกษาทุกคนค่ะ 🥰 Website https://londonenglish.net/YoutubeChannel https://www.youtube.com/channel/UCcvsVE1GkqDZZFXILQLNULgInstragram https://www.instagram.com/london_english59/Tiktok https://www.tiktok.com/@london_centre1?lang=en  

London Centre เปิดให้ทดสอบแล้วOxford Online Placement Test (OOPT

Oxford-Online

17 มกราคม 2565|London Centre เปิดให้ทดสอบแล้ว ทั้งระดับ ประถม-มัธยมขึ้นไป เป็นการทดสอบผ่านระบบออนไลน์ ใช้วัดระดับทักษะความสามารถภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลของ Common European of Reference (CEFR) แบบทดสอบครอบคลุมทั้งด้านไวยากรณ์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocab) ความหมายในเชิง อนุมาน (Implied Meaning) โครงสร้างภาษา (Structure) การสื่อความหมาย (Meaning) รวมถึงการทดสอบการฟัง ระดับความ ยาก ง่าย ตามความสามารถของผู้สอบเพื่อให้ได้ผลการทดสอบที่แม่นยำ และรู้ทักษะ ที่แท้จริงของตน และสามารถพัฒนาทักษะที่ด้อยได้ตรงจุด สามารถเก็บรายงานการทดสอบเพื่อใช้ประกอบ Portfolio เก็บเป็นประวัติ ใช้ยื่นศึกษาต่อทั้งในระดับ โรงเรียนและในระดับมหาวิทยาลัย หรือใช้ยื่นขอทุนการศึกษา ทั้งนี้ยังสามารถใช้ยื่นสมัครงานในองค์กรต่างๆ อีกด้วย สอบถามเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่    02-591-1288 , 02-591-1289 Line : @londoncentre  พร้อมให้คำปรึกษาทุกคนค่ะ  Website YoutubeChannel https://www.youtube.com/channel/UCcvsVE1GkqDZZFXILQLNULg Instragram Tiktok

ลอนดอนเซ็นเตอร์ร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย

บริจาคแมส

11 มกราคม 2565 รองประธานเครือข่ายท้องถิ่น-ท้องที่วิถีใหม่ วุฒิสภา จังหวัดนนทบุรีนางสาวกาญจนา ยงเสมอ หัวหน้าคณะทำงานอำเภอบางกรวย นางพรทิพย์ อนุวงศ์ หัวหน้าคณะทำงานอำเภอไทรน้อย นางสาวยุษบง ดีกล่ำ และคณะทำงานอำเภอเมืองนนทบุรี นายมงคล จันทร์สุข ได้รับร่วมบริจาคหน้ากากอนามัยจากโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษลอนดอน เซ็นเตอร์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในจังหวัดนนทบุรีและขอขอบคุณ โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษลอนดอน เซ็นเตอร์ มา ณ ที่นี้ด้วย   02-591-1288 , 02-591-1289Line : @londoncentreWebsitehttps://londonenglish.net/YoutubeChannel https://www.youtube.com/channel/UCcvsVE1GkqDZZFXILQLNULgInstragramhttps://www.instagram.com/london_english59/Tiktokhttps://www.tiktok.com/@london_centre1?lang=en#ภาษาอังกฤษออนไลน์ #เรียนภาษาอังกฤษ #คอร์สเรียนออนไลน์ภาษาอังกฤษ #ครูต่างชาติ #เรียนออนไลน์ #สถาบันกวดวิชา #Londoncentre #Online #ฺgrammar #conversation #Phonics #TOEFL #IELTS #TOEIC #English #คณิตศาสตร์ #ประถม

LONDON CENTRE MERRY CHRISTMAS

MERRY-CHRISTMAS

26 ธันวาคม 2564 Wishing you a wonderfulChristmas filled with memoriesyou’ll always treasure.Merry Xmas wishes to you! Best Wishes,LONDON CENTRE   02-591-1288 , 02-591-1289Line : @londoncentreพร้อมให้คำปรึกษาทุกคนค่ะ Websitehttps://londonenglish.net/YoutubeChannel https://www.youtube.com/channel/UCcvsVE1GkqDZZFXILQLNULgInstragramhttps://www.instagram.com/london_english59/Tiktokhttps://www.tiktok.com/@london_centre1?lang=en